Erkekten canlı sperm elde etme yöntemleri

Erkekten canlı sperm elde etme yöntemleri
Erkekten en kolay sperm elde etme yöntemi mastürbasyon ile menini alınmasıdır. 

 

Menide sperm olmaması, geriye boşalma, sperm verememe gibi durumlarda spermlerin bazı yöntemler kullanarak alınması gerekebilir.

Mikro TESE (Testisten biyopsi ile sperm elde edilmesi) :

 Menisinde hiç sperm bulunmayan (erkeklerin %1’ini etkiler) (Azospermi) erkeklerin genel yada lokal anestezi kullanarak testislerinden kesi yapılarak sperm yada üreme hücresi bulunmasıdır. Ürolog tarafından yapılır ve testis üzerine mikroskop altında damarlara zarar vermeden parçalar alınır ve embriyoloğa incelemesi için verilir. Sperm arama işlemi bazen 6-7 saat sürebilmektedir. MikroTESE’nin normal TESE’ye göre birçok avantajı vardır. Mikroskop altında damarlar görülerek yapılması nedeni ile testise verilen zarar en azdır. Ayrıca çıkarılan doku miktarları arasında büyük miktarda fark vardır. Sperm bulma şansları benzerdir.
Menide hiç sperm olmaması tıkayıcı veya tıkayıcı olmayan şeklinde olabilir. Tıkayıcı tipte sperm bulma şansı daha fazladır. Tıkayıcı olmayan tipi kendi arasında 5 tipe ayrılır.  Fakat sperm bulma şansı ortalama %50’dir.  

PESA (Perkütan epididimal sperm aspirasyonu) :

 Tıkayıcı tipte azospermide yeri vardır. Ayrıca meni vermede güçlüğü var ise, boşalma geriye doğru ise (retrograt ejekülasyon) uygulanabilir. Testislerin üzerindeki epididim denilen kanallar içerisine küçük bir iğne ile girilir ve meni çekilir. Bu meni sperm için taranır.

MESA (Mikroskop altında epididimal sperm aspirasyonu) :

Testis üzerindeki epididimal kanallardan mikrocerrahi yapılarak mikroskopi altında meninin alınmasıdır.

TESA (Testiküler sperm aspirasyonu) :

Testislere kesi yapılmadan direkt olarak iğne batırılıp meninin aspire edilme yöntemidir.