KisirlikuzmaniKısırlık ve tüp bebek uzmanı kimdir?

 

 

 

 

 

 

Kısırlık uzmanı kimdir?

Tıp terimi ile “Üreme Tıbbı ve İnfertilite (Reproductive Medicine and Infertility)” uzmanıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde kadın hastalıklar ve doğum uzmanı olduktan sonra 3 yıl kısırlık uzmanlık eğitimi alınır ve kısırlık uzmanı olunur. Ülkemizde kısırlık uzmanlık eğitimi henüz Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmamıştır. Buna rağmen Hacettepe Üniversitesi Üreme Tıbbı ve Kısırlık Ünitesi Avrupa Üreme Tıbbı ve Kısırlık Cemiyetine 2006 yılında başvuruda bulunmuş ve verdiği eğitimin tescillenmesini talep etmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Üreme Tıbbı ve Kısırlık Ünitesi ülkemizde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı sonrası üst uzmanlık alanı olarak kısırlık uzmanları yetiştirme ve eğitme yetkisini ülkemizde bir ilk olarak Avrupa Üreme Tıbbı ve Kısırlık Cemiyetinden 2007 yılında almıştır. Ülkemizde Avrupa tarafından kabul edilen, kısırlık eğitimi verme yetkisi olan ilk ve tek merkez Hacettepe Üniversitesidir. Avrupa Üreme Tıbbı ve Kısırlık Cemiyeti aralıklı olarak merkezimizi ziyaret edip koşulları sağlayıp sağlamadığımızı denetlemektedir.

Prof. Dr. İbrahim Esinler, Avrupa Üreme Tıbbı ve Kısırlık Cemiyeti tarafından kabul edilen ve eğitimi onaylanan bir kısırlık uzmanıdır.

Tüp bebek uzmanı kimdir?

Ülkemizde Tüp Bebek tedavisi sadece T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikası olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yapabilir. Bu tüp bebek uzmanı sertifikasını almak için 6 aylık tüp bebek eğitimi veren merkezlerde kurs görmek ve sonrası yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir.