Ağrısız doğum-Bölgesel uyuşturma (Spinal ve Epidural)

epiduralmainAğrısız doğum-Bölgesel uyuşturma (Spinal ve Epidural)

 

 

 

 

 

Doğum için bölgesel uyuşturma

Bu yöntem günümüzde normal doğum ve sezaryende yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağrı kesici ilaçların beldeki özel bölgelere enjekte edilmesi ile belden aşağısı uyuşturulur. Normal doğum sırasında rahmin kasıldığını hissedersiniz fakat ağrı hissetmezsiniz. Sezaryende ise hiçbir şekilde ağrı hissetmezsiniz. Bebeğinizin dünyaya gelişine an ve an şahit olursunuz.

Üç tip bölgesel uyuşturma tekniği vardır.

 • Epidural
 • Spinal (Subaraknoid)
 • Epidural ve spinal birlikte

Epidural uyuşturma

Epidural boşluğa bir katater yerleştirilir ve buradan ağrı kesici verilir. Katater istenilen süre epidural alanda tutulabildiği ve istenilen dozda ve sürede uyuşma sağlandığı için normal doğum için uygundur.

Epidural uyuşturma

epidural

Spinal (Subaraknoid) uyuşturma

Spinal boşluğa ağrı kesici verilir. Kısa etkili olması, ani olarak etki göstermesi, başarı oranını yüksek olması avantajlarıdır.

Spinal uyuşturma

spinal

Epidural ve spinal birlikte

Her iki boşluğa da ağrı kesici verilir.

Uygulama tekniği

İşlem öncesi 1000 ml damardan hızlı şekilde sıvı verilmesi işlemi kolaylaştır.  Yan yatar veya oturur pozisyonda işlem yapılır. Anestezi uzmanları tarafından yapılan bir işlemdir. İğne girilecek alan temizlenir ve iğne ile istenilen bölgeye girilir. İşlem yapılır iken iğne ağrısı genellikle hissetmezsiniz. İşlem yaklaşık 5-10 dakika sürer.

 

İşlem sonrası ağrı hissedilir mi?

Hiçbir şekilde ağrı hissetmezsiniz. Sadece dokunma duygusu hissederdiniz.

 

Hangi durumlarda yapılamaz ?

 • Düzelmeyen anne tansiyon düşüklüğü
 • Annede kanama diyatezi olması (kanamanın durmaması)
 • 12 saat içerisinde kan sulandırıcı ilaçların alınmış olması
 • Annede kanda enfeksiyon olması
 • İğnenin gireceği bölgede enfeksiyon olması
 • Kafa içi basıncın artmış olması
 • Acil doğum gerektiren durumlarda genellikle vakit sıkıntısı nedeni ile yapılamaz.

 

İstenmeyen durumlar nelerdir?

 • İşleme bağlı olumsuzluk gelişme riski oldukça düşüktür.
 • 14,797 işlemde yapılan bir çalışmada işlem sonrası baş ağrısı görülme oranı 1000’de 5’tir. 
 • İşlemin başarısız olma oranı ise 100’de 2.7’dir. 
 • Yüksek spinal blokaj denilen ciddi olumsuzluk ise 10.000’de 6’dır.
 • Normal doğumda bölgesel uyuşma yapılanlarda sezaryene gitme oranı yapılmayanlara göre daha yüksektir. Ayrıca operatif doğum dediğimiz vakum ve kaşık takma oranı daha yüksektir.
 • İşlem sırasında hafif tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı olarak bulantı olabilir. Bulantı durumunda anestezi doktoru bulantı kesici ilaçlar verebilir.
 • İdrar torbasının sinirlerinin etkilenmesi ile doğum sonrası geçici olarak idrar yapamama durumu olabilir.
 • İşlem bel ağrısına neden olmaz.