MeslekiÜyesi olduğu mesleki kuruluşlar

 

 

 

 

 

 

Türk Tabipler Birliği, Ankara Tabip Odası

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ankara

Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Jinekolojik Endoskopi Derneği

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

American Society for Reproductive Medicine (ASRM)

American Association of Gynecological Laparoscopy (AAGL)

İzmir Fen Lisesiler Derneği